Informacje

Rewir Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Krzysztofa Dudziaka obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Jaworznie.

Informacje dotyczące wpłat

Wpłat na poczet zadłużenia, jak również tytułem zaliczek/opłat dokonywać należy na rachunek bankowy kancelarii:

PKO Bank Polski S.A. Oddział w Tychach
17 1020 2528 0000 0502 0360 7132
SWIFT BPKOPLPW
(w tytule przelewu należy wpisać nazwisko oraz sygn. sprawy)